I tested the machine a few times. It’s been already about 6+ hs of use with the first battery charge, and still 40% left!.

Máy đánh bóng tennis S4015

Tôi đã kiểm tra máy một vài lần.Nó đã được khoảng hơn 6 giờ sử dụng với lần sạc pin đầu tiên và vẫn còn 40% !.

I’m very pleased with the operation and robustness of the machine. The fact that is has internal oscillation makes it very precise and it keeps the precision from the 1st till the last ball

mua máy bắn bóng tennis giá rẻ

Tôi rất hài lòng với hoạt động và độ bền của máy.Thực tế là có dao động bên trong làm cho nó rất chính xác và nó giữ độ chính xác từ quả bóng đầu tiên cho đến quả bóng cuối cùng

Blog của chúng tôi

Các sản phẩm thể thao thông minh của chúng tôi như máy bắn tennis, máy chơi bóng rổ, máy bắn cầu lông, máy tập bóng đá, máy chơi bóng quần, máy tập bóng chuyền, máy đánh bóng bàn, máy rút dây vợt, bộ đèn tập, thiết bị tập tennis, vợt tennis, vợt cầu lông v.v.

Đăng ký